Danimarka

Danimarka Krallığı ya da kısaca Danimarka (Danca: Bu ses hakkında Danmark (yardım·bilgi)) Kuzey Avrupa’da İskandinavya’da başkenti Kopenhag olan ülke. Danimarka anayasal bir monarşi olup, devlet başkanı 2’inci Margrethe’dır. Grönland ve Faroe Adaları da Danimarka’ya aittir. İzlanda ise 1944’e dek Danimarka’nın egemenliği altında kalmıştı.

Danimarka’nın büyük bir bölümü Jylland yarımadası üzerindedir. Başkent, Danimarka adalarının en büyüğü olan Sjælland’ın üzerinde kurulmuştur. Sjælland, dar bir boğaz olan Sont Boğazı ile İsveç’ten ayrılır. Ayrıca, (bir köprü ile Jylland’a bağlı olan) Fyn, Lolland, Falster, Langeland ve Baltık Denizi’ndeki Bornholm adaları da Danimarka’ya aittir. Ülkenin güney komşusu Almanya’dır, İsveç doğu komşusudur.

Danimarka 1973’ten beri Avrupa Birliği üyesidir.

Temel bilgiler
Kara sınırlarının uzunluğu: 68 km (Almanya ile).
Kıyılarının uzunluğu: 7.314 km.
Başkent: Kopenhag (Danca: København).
En uzun ırmak: Gudenåen, 158 km.
En yüksek noktası: Yding- Skovhøj, 173 m.
Devlet başkanı: II. Margrethe.
Başbakan: Lars Lokke Rasmussen
Bağımsızlık: 8’inci yüzyıldan önce.
Meclis: Folketing. 179 üyeli, üyelikler dört yıllık.
Yönetim bölgeleri: 14 il (amtskommuner).
Din: %95 Lutherci Hıristiyan.
Para birimi: Danimarka Kronu (DKK) = 100 øre.
Tarihi
Ana madde: Danimarka tarihi
Danimarka’ya hakim olan ilk kavim 8. yüzyıl-11. yüzyıl hüküm süren Vikinglerdir. Savaşçı bir ulus olarak tanınan Vikingler batıda Britanya, İzlanda, Grönland ve hatta Kuzey Amerika’ya kadar ulaşarak sömürgeler kurdular. Doğuda ise Karadeniz ve Hazar Denizi kıyılarına kadar uzanan yerleşim birimleri kurmuşlardır. İngiltere’nin büyük bir bölümü bu dönemde Viking egemenliği altında kaldı.

İskandinavyalı I. Harald (Danimarkalı) Mavi Diş Harald 980 yılında ilk defa olarak Danimarka ve Norveç’i birleştirerek bir krallık kurmayı başardı. Ayrıca Alman misyonerlerin etkisiyle Hristiyanlığı kabul etti. 1363 yılında Danimarka kralı IV. Valdemar’ın kızı I. Margrete, Norveç kralı VI. Håkon’la evlenerek iki ülkeyi bir bayrak altında birleştirdi. 1397 yılında İsveç, Norveç, Danimarka ve sömürgeleri (Faroe Adaları, İzlanda, Grönland ve Finlandiya) birleşerek Kalmar Birliği adı altında büyük bir İskandinav İmparatorluğu haline geldiler.
Danimarka’nın tarihinde ilk defa Mavi Diş Harald tarafından kurulduğunu belgeleyen Jelling kayaları.
1521 yılında İsveç Kalmar Birliği’nden resmen ayrıldı. Bu arada İskandinav ülkeleri Martin Luther tarafından Almanya’da başlatılan Protestan Reformu ile sarsıldı. Danimarka ve Norveç 1821 yılına kadar Danimarka-Norveç adı altında birlikte hareket etmeye devam ettiler. 19. yüzyılın başlarında Danimarka Napolyon Savaşları’yla temelinden sarsıldı. Birleşik Krallık filosu 1801 yılında Kopenhag’a saldırdı. Danimarka’nın müttefiki olan Fransa savaşı kaybedince Danimarka 1814 yılında imzaladığı Kiel Antlaşması uyarınca savaşı kazanan tarafın üyesi olan İsveç’e Norveç’i bırakmak zorunda kaldı.

20. yüzyılın ilk yıllarında Danimarka’nın Karayiplerdeki sömürgeleri ABD’ye satıldı. Danimarka Dünya Savaşları’nda tarafsız kaldı. Danimarka I. Dünya Savaşı’nda tarafsız kaldı. Danimarka II. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalması rağmen 9 Nisan 1940 tarihinde Almanya tarafından işgal edildi. Buna karşılık Birleşik Krallık ordusu Faroe Adaları ve İzlanda’yı işgal etti. İzlanda 17 Haziran 1944 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek Danimarka’dan ayrıldı. Faroe Adaları ise 1948’de Danimarka’ya geri verildi.

Dünya savaşlarından sonra Danimarka tarafsızlık siyasetine son verdi. 1945 yılında Birleşmiş Milletler’e üye oldu. 1949 yılında ise NATO’nun kurucu üyelerinden biri oldu. 1 Ocak 1973 tarihinde de Avrupa Birliği’ne katılan Danimarka bazı konularda Avrupa Birliği’nin dışında kalmayı tercih etmektedir. Örneğin 2000 yılında yapılan bir referandumun reddedilmesi üzerine Danimarka Euro Alanı dışında kalmayı yeğlemiştir.

Demografi
Danimarka İstatistiklerine göre, Danimarka’da yaşayanların %90,5 ‘i Danimarkalı soyundandır ki bu da Danimarka Nüfüsunun 5 milyonuna tekabül eder.[1] Geriye kalan %9,5 ise komşu ülkelerden veya ağırlıklı olarak Bosnalı olan göçmenler tarafından oluşturulmaktadır. Söz konusu göçmenler 1983 yılında imzalanan Yabancı Yasası( Udlændingeloven) ile ülkeye gelmişlerdir. Danimarka göçün yanı sıra, yabancılara tanıdığı sığınma hakkı ile de ülkeye ‘ilticacı’ kabul etmektedir. İltica edenlerin sayıları 2001 yılından 2006 yılına kadar %84 azalsa da, ülkeye sadece 2006 yılında 1.960 ilticacı sığınmıştır.[3]
Fyn ile Sjælland adaları arasındaki Storebælt (Büyük Kemer) Boğazı
Danimarka nüfusu 2010 Mayıs ayında 5.557.709 olarak tespit edilmiştir. Ülke nüfusu, ağırlıklı olarak Büyük Kemer olarak tarif edilen boğazıın doğusunda yer alan Sjælland adasında yer alır. Her ne kadar Sjælland (Zeland) adası 9,622 km² (3,715 sq mi) büyüklüğünde, Danimarka’nın sadece 22.7% si olsa da, ada hem ülkenin başkenti olan Kopenhag’ı içerisinde bulundurmakta, hem de ülke nüfsunun 45%’ni (2.465.348) içerisinde barındırmaktadır. Ülkenin geriye kalanı olan batısında ise; yani Fyn (Fünen) Adası’nda ve Avrupa anakarasına bağlı olan Danimarka’da, 3.010.443 yaşamakta ve 32,772 km² (12,653 sq mil) alan kaplamaktadır.

2006 sayımına göre; ülkenin ortalama yaşı 39,8’dir. Bir kadına 0,98 erkek düşmektedir. Okur yazarlık oranı (15 yaş üstünde) ise %98,2 olan Danimarka’da doğum oranı 1,74’dür.

Ülkede Danca ülkenin resmî dilidir. Ayrıca Almanca ve İngilizce de halk arasında geniş şekilde konuşulan dillerdir.

2006 rakamlarına göre; Amerika’da yaşayan insanların 1.516.126 Danimarka soyundan gelmektedir. Ayrıca Kanada’da ise 200.035 Danimarkalı soyundan gelen kişi yaşamaktadır.

Din
Danimarka Anayasası’nda devletin dini belirtilmektedir. Ocak 2012 sayılarına göre nüfusun 79%’ı Danimarka Ulusal Kilisesi’nin (Den Danske Folkekirke) üyesidir.[4] Kilise Danimarka Anayasası tarafından belirlenmiş olan Lutheryan mezhebindendir.

Danimarka nüfusunun %4’ü müslümandır ki müslümanlar Danimarka’nın ikinci büyük dini topluluğunu oluştururlar. Diğer dini gruplar ise nüfusun %1’i civarındadır.[5]

Danimarka’da 2005 yılında yapılan bir araştırmaya göre[6]; Danimarkalılar’ın 31%’i “Bir tanrı olduğuna”, nüfusun 9%’u “hayatımızın kaynağı olan bir ruhun veya bir hayat gücün mevcut olduğuna” ve nüfusun 19%’u “tanrı, ruh, veya bir hayat gücünün olmadığına ” inanmaktadır. 2005 yılında Zuckerman tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise, Danimarka dünyanın en büyük dördüncü ateist veya agnostik grubun yoğunluğuna sahip ülkesidir ki, söz konusu araştırmaya göre ülke deki ateist veya agnostik (tanrının varlığını kabul etmeyen veya bilinemezcilerin) grubun oranı %43 ile %80 arasındadır.[7][8]

Danimarka Kilisesi için devlet desteği en çok da yönetimsel özellik taşır. 1849 Anayasası vatandaşlara inanç özgürlüğü verdiğinden Danimarka Kilisesi’ne üyelik bireyin gönüllülük esasına dayanır. 2012’de belirli bir dereceye kadar bir kurum gibi işleyen Danimarka Kilisesi’ne nüfusun neredeyse %80’i üyedir. Diğer dini toplumlar, tanınmış dinsel kurumlara yapılan bağışlar üzerinden vergilendirmeden muaf tutularak desteklenir.

Ekonomi
Transparency International 2013 Yolsuzluk Algılama Endeksi’nde, Yeni Zelanda ile birlikte 100 üzerinden 91 puanla birinci sırada yer aldı (0 puan = yüksek yolsuzluk, 100 puan = temiz).

Danimarka’da kurumlar vergisi %23,5 olup Avrupa Birliği ortalamasının altındadır.

Danimarka hakkında genel bilgiler konusunda iklime baktığımızda her yerde stabil olan hava şartlarından bahsetmek mümkündür. Ülkeyi güneşli bir havada ziyaret etmek için en ideal aylar nisan ve hazirandır. En sıcak ayda hava 15-17 dereceyken, en soğuk ayda ortalama 0 derece sıcaklık koşulları vardır. Balıkçılık bu ülkede geçimi sağlayan en önemli kaynaktır. Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle balıkçıların çokça uğradığı bir ülke konumuna gelmiştir. Özellikle Batı Jutland kıyılarındaki Esbjerg en önemli balıkçı limanı olarak önem taşır. Ülkede çok sayıda balık yağı ve balık ürünleri üretim tesisleri bulunmaktadır.

Ekonominin yapıtaşı balıkçılık olsa da, ülkede hayvancılık ve tarım da gelişmiştir. Arpa, buğday ve şeker pancarı en çok yetiştirilen ürünlerdendir. Ayrıca gemi, sanayi ve tersane yapımında da oldukça adından söz ettiren bir ülke konumuna gelmiştir. Bu bakımdan birçok alanda başta Avrupa’nın birçok ülkesi olmak üzere ABD ile de birçok ticari ve ekonomik işbirlikleri bulunmaktadır. Danimarka ekonomisinin gelişmesi 2.Dünya Savaşı yıllarında başlar. Daha çok savaş sonrası yapılan yardımlarla ülke birçok sahip olduğu toprakları en verimli şekilde kullanarak oldukça iyi bir konuma gelmiştir.

Danimarka hakkında genel bilgiler konusunda şehirlere göz attığımızda ilk gözümüze çarpan Kopenhag olur. Kopenhag ülkenin başkentidir. Nüfusun büyük bölümü başkentte oturduğundan, şehrin kültürel, siyasi ve ekonomik kalbi de burada atmaktadır. Şehirde birçok galeri ve müze bulunduğu gibi her hafta kültürel olarak birçok etkinlik düzenlenmektedir. Diğer önemli şehirleri arasında Alborg, Viborg, Arhus, Herning, Horsens, Esbjlery, Odense, Thisted de sayılabilir.

1973’ten beri Avrupa Birliği’ne üye olan ülke bugün anayasal monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Kişi başına düşen gelir diğer Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça yüksektir. Yüksek bir refah seviyesi vardır. Resmi dili Danca olan bu ülkede nüfusun %90’ı Danimarkalılar tarafından oluşur. Halkın büyük çoğunluğunu Lutheryen yani Protestan mezhebindendir. Eğitim seviyesi de bu ülkede oldukça gelişmiştir. Eğitim devlet tarafından parasız bir şekilde yapıldığı için okuma-yazma oranı %100’dür. Danimarka’da en öne çıkan limanlar Kopenhag, Alborg, Arhus ve Odense’dir.

Bu limanlar gerek ulaşım gerekse ticaret açısından oldukça önem taşır. Ayrıca demiryolu ulaşımında da oldukça iyidir. Başkente yakın inşa edilmiş olan Kastrup havaalanı da Avrupa’nın en büyük havaalanlarından biri olarak bilinmektedir

Bir önceki yazımız olan SirinSohbet başlıklı konumuzda Chat, mobilchat ve Sirinsohbet hakkında bilgiler verilmektedir.

#Aabenraa#Aalborg#Aarhus#Aastrup#Ålestrup#Allinge-Sandvig#Ans#Års#Assens#Augustenborg#Ærøskøbing#Beder#Billund#Birkerød#Bjerringbro#Bogense#Bornholm#Brande#Brøndby#Brøndbyvester#Brønderslev#Christiansfeld#danimarka#danimarka chat#danimarka chat siteleri#danimarka chat sohbet#Danimarka Kız Arkadaş#Danimarka Kızlarla Sohbet#danimarka mobil arkadaş danimarka radyolu sohbet#danimarka mobil oyun#danimarka mobil sohbet#Danimarka Oyun Odaları#Danimarka Sevgili#Danimarka sohbet#danimarka sohbet odaları#Danimarka Sohbet Oyun Odaları#Danimarka Telefon Sohbet#Danimarka Türkce Radyo#danimarka türkce sohbet#Dragør#Ebeltoft#Elsinore (Helsingør)#Esbjerg#Espergærde#Fåborg#Fakse#Farum#Fjerritslev#Fredensborg#Fredericia#Frederiksberg#Frederikshavn#Frederikssund#Frederiksværk#Gilleleje#Gladsaxe#Gråsten#Grenå#Greve Strand#Grindsted#Gudhjem#Haderslev#Hadsten#Hadsund#Haslev#Hedensted#Helsinge#Herning#Hillerød#Hinnerup#Hirtshals#Hjørring#Hobro#Holbæk#Holstebro#Horsens#Høje Tåstrup#Hørsholm#Hvalsø#Hvidovre#Ikast#Ishøj#Jelling#Jyllinge#Kalundborg#Kastrup#Kerteminde#Kjellerup#Kolding#Kongens Lyngby#Kopenhag#Kopenhag (København)#Korsør#Køge#Lemvig#Lillerød#Løgstør#Løgumkloster#Løkken#Lystrup#Mariager#Maribo#Marstal#Middelfart#Møldrup#Nakskov#Næstved#Nexø#Nibe#Nivå#Nordby#Nørresundby#Nyborg#Nykøbing Falster#Nykøbing Mors#Nykøbing Sjælland#Odder#Odense#Padborg#Præstø#Randers#Ranum#Ribe#Ringe#Ringkøbing#Ringsted#Roskilde#Rødby#Rønne#Rørvig#Rudkøbing#Sakskøbing#Sæby#Silkeborg#Sjælland#Skagen#Skanderborg#Skælskør#Skive#Skjern#Slagelse#Smidstrup Strand#Smørumnedre#Solrød#Sorø#Sønderborg#Stenløse#Store Heddinge#Strib#Struer#Stubbekøbing#Svaneke#Svendborg#Tårbæk#Tåstrup#Thisted#Thyborøn#Tønder#Tranbjerg#Trærød#Varde#Værløse#Vejle#Viborg#Virum#Vojens#Vorbasse#Vordingborg#Yutland

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

* Ücretsiz Mesajlaşmak İçin Sohbete Bağlan